• youtube
  • facebook

Thông Báo: Lịch cúp điện diện rộng ở Đồng Tháp 2 ngày 21/5 - 22/5

Nhằm đảm bảo cho việc sửa chữa điện đúng lịch trình, công ty điện lực đã đưa ra danh sách ngày cúp, thời gian địa điểm cúp để người dân nắm rõ và sắp xếp thuận tiện cho việc buôn bán sinh hoạt. Dưới đây là lịch cúp từ 21/5 và ngày 22/5

Lịch cúp điện Đồng Tháp 21/05

Lịch cúp điện Đồng Tháp 21/05

 

Lịch cúp điện Đồng Tháp ngày 21/5

Lịch cúp điện Đồng Tháp ngày 21/5

 

Lịch cúp điện Đồng Tháp 22/5

Lịch cúp điện Đồng Tháp 22/5

create

PV (pcdongthap.evnspc.vn) / Tin nhanh Online