• youtube
  • facebook

Thông báo Lịch cắt điện Nam Định từ ngày 04/07 đến ngày 08/07/2018

Nhằm đảm bảo cho việc sửa chữa điện đúng lịch trình, Công Ty Điện Lực Nam Định đã đưa ra danh sách địa điểm và thời gian cắt điện để người dân nắm rõ, sắp xếp thuận tiện cho việc buôn bán sinh hoạt từ ngày 04/07 đến ngày 08/07/2018.

Lịch cắt điện ở thành phố Nam Định từ ngày 04/07/2018 đến ngày 09/07/2018

create

PV (npc.com.vn) / Tin nhanh Online