• youtube
  • facebook

Tạm đóng cửa hầm Hải Vân theo giờ để thi công lao lắp dầm cầu Hải Vân 2

Bắt đầu từ ngày 20 - 25/9 sẽ phân luồng giao thông, cấm đường theo từng đợt trên đoạn tuyến từ Km894+400 ÷ Km894+600, Quốc lộ 1 (đường dẫn lên đèo Hải Vân)

Đường dẫn lên đèo Hải Vân, thuộc thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Việc phân luồng giao thông này nhằm thi công lao lắp dầm nhịp số 20 cầu Hải Vân 2 thuộc hạng mục dự án mở rộng hầm Hải Vân. 

Các phương tiện tham gia giao thông có kế hoạch lưu thông quan hầm đường bộ Hải Vân  tuân thủ điều hành giao thông để tránh xảy ra ùn tắc giao thông đảm bảo an toàn cho người và phương tiện trong thời gian các đợt cấm đường.

Đối với các phương tiện không được lưu thông qua hầm gồm: xe chở hàng độc hại, chất dễ cháy, chất nổ, hàng nguy hiểm; xe chở súc vật, xe quá khổ, xe máy, xe thô sơ...có kế hoạch dừng đỗ hai đầu tuyến hợp lý.

Đối với xe máy, xe thô sơ, người đi bộ để lưu thông qua hầm đường bộ Hải Vân tại Trạm trung chuyển xe máy hai đầu phía Bắc - Nam hầm Hải Vân.  

Mỗi đợt cấm đường không quá 01 giờ và cách nhau ít nhất 04 giờ để đảm bảo giao thông thông suốt và an toàn, cụ thể chi tiết:

- Lần 1: Bắt đầu 14h30 đến 15h30 ngày 20/9/2018;

- Lần 2: Bắt đầu 10h00 đến 11h00 ngày 21/9/2018;

- Lần 3: Bắt đầu 15h30 đến 16h30 ngày 21/9/2018;

- Lần 4: Bắt đầu 15h00 đến 16h00 ngày 22/9/2018;

- Lần 5: Bắt đầu 15h00 đến 16h00 ngày 23/9/2018;

- Lần 6: Bắt đầu 10h00 đến 11h00 ngày 24/9/2018;

- Lần 7: Bắt đầu 15h30 đến 16h30 ngày 24/9/2018;

- Lần 8: Bắt đầu 10h00 đến 11h00 ngày 25/9/2018;

- Lần 9: Bắt đầu 15h30 đến 16h30 ngày 25/9/2018.

Tổng số lần cấm đường là 9 lần trong 6 ngày (từ ngày 20/9/2018 đến hết ngày 25/9/2018).

create

PV / vtv.vn