• youtube
  • facebook

Na Rì triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm

Sáng 26/9, Huyện ủy Na Rì tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ 14 (mở rộng) để đánh giá kết quả công tác 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm.

Theo báo cáo, trong 9 tháng đầu năm 2018, các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội của huyện cơ bản đạt và vượt kế hoạch giao. Tổng diện tích cây trồng thực hiện được 9.706/9.240 đạt 105,05% kế hoạch tỉnh giao và 101,11% kế hoạch của huyện. Tổng đàn vật nuôi được duy trì phát triển ổn định; công tác trồng rừng đạt 141%.

Giá trị sản lượng công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ tăng so với cùng kỳ năm 2017. Tổng thu ngân sách thực hiện đạt trên 65% dự toán. Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, năm 2018 Na Rì đề ra mục tiêu phấn đấu xã Hảo Nghĩa về đích hoàn thành 19/19 tiêu chí. Hiện nay xã đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện 6 tiêu chí chưa hoàn thành. Công tác giáo dục và đào tạo; chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm thực hiện tốt. Quốc phòng an ninh được tăng cường và củng cố. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được cơ bản ổn định.

Công tác dân vận từng bước được thực hiện đảm bảo hiệu quả; cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực; công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể thực hiện có hiệu quả... Hội nghị đã giành nhiều thời gian trao đổi, thảo luận về những kết quả đạt được, chỉ ra hạn chế để tìm giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Kết luận hội nghị, đồng chí Chung Thị Biển- Bí thư Huyện ủy đề nghị các phòng, ban, cơ quan chuyên môn của huyện, các địa phương tập trung chỉ đạo nhân dân chăm sóc, thu hoạch các cây trồng vụ hè thu; làm tốt công tác tiêm phòng gia súc, gia cầm định kỳ đợt II; đẩy nhanh tiến độ các tiêu chí chưa đạt của xã Hảo Nghĩa để về đích, các xã còn lại tiếp tục cố gắng hoàn thành các tiêu chí đã đăng ký đầu năm trong xây dựng nông thôn mới; đẩy nhanh thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản; tăng cường công tác thu ngân sách, khai thác triệt để các nguồn thu, tăng cường thu phí, lệ phí và các loại thuế; đẩy mạnh công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, tuần tra bảo vệ rừng, phòng cháy rừng, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 08-CT/TU và Chỉ thị số 13-CT/TU của Tỉnh ủy về việc ngăn chặn xử lý các hoạt động khai thác, vận chuyển, chế biến khoảng sản, lâm sản trái phép trên địa bàn; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân; tăng cường công tác phát triển đảng viên, kiện toàn bộ máy cán bộ, công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng…

Trước khi diễn ra Hội nghị, các đại biểu đã dành 1 phút mặc niệm tưởng nhớ đồng chí Trần Đại Quang- Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam./.

create

Tùng Vân / baobackan.org.vn