• youtube
  • facebook

Đột phá trong hạ tầng giao thông Bắc Kạn sau 5 năm thực hiện quy hoạch

Kết cấu hạ tầng giao thông được coi là yếu tố then chốt thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương. Xác định rõ sứ mệnh “đi trước mở đường”, tỉnh Bắc Kạn đã và đang dành nhiều nguồn lực để đầu tư và hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn.

Dấu ấn đột phá

Năm 2012 UBND tỉnh Bắc Kạn đã phê duyệt Quy hoạch phát triển giao thông của tỉnh Bắc Kạn giai đoạn từ năm 2011 đến 2020, định hướng đến 2030. Trong giai đoạn này tỉnh đã huy động nhiều nguồn lực tập trung xây dựng hạ tầng mạng lưới giao thông trên địa bàn. Trong số đó có nhiều dự án trọng điểm với nguồn vốn đầu tư lớn được triển khai và tạo đột phá vượt trội cho hạ tầng giao thông của tỉnh như: tuyến đường cao tốc Thái Nguyên - Chợ Mới (Bắc Kạn) được đầu tư hơn 2.700 tỷ đồng theo hình thức hợp đồng BOT; dự án Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 3B đoạn Xuất Hóa (Bắc Kạn) - cửa khẩu Pò Mã (Lạng Sơn) giai đoạn I, tổng mức đầu tư hơn 2.100 tỷ đồng; dự án Cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 255 nối liền với tỉnh Tuyên Quang với tổng mức đầu tư hơn 400 tỷ đồng...

Đường Thái Nguyên - Chợ Mới tạo đột phá về hạ tầng giao thông của Bắc Kạn.

Đường Thái Nguyên - Chợ Mới tạo đột phá về hạ tầng giao thông của Bắc Kạn.

Sau 5 năm thực hiện quy hoạch, đến nay hệ thống giao thông đường bộ trên toàn tỉnh đã tăng thêm gần 387km. Các tuyến đường xã đã làm mới, nâng cấp, cải tạo khoảng 400km và gần 1.000km đường nội đồng, thôn xóm. Mạng lưới hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh có bước phát triển ấn tượng với tổng số đường bộ hiện có khoảng 7.028km, bao gồm: 05 tuyến đường Quốc lộ (QL3, QL3B, QL279, QL3C, QL3 mới Thái Nguyên - Chợ Mới) với tổng chiều dài trên 456km; 13 tuyến đường tỉnh, tổng chiều dài trên 450km; 51 tuyến đường huyện có tổng chiều dài 445,5km; hơn 1.600km đường xã, đường chuyên dùng; gần 67km đường đô thị và khoảng 4.000 đường nội đồng, thôn xóm. Hệ thống cầu đường bộ (<25m) trên các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ gồm có 71 cầu với tổng chiều dài khoảng 4.478m. Tỉnh Bắc Kạn không có giao thông đường sắt và đường hàng không. Giao thông đường thủy khai thác được 23km trên sông Năng (đoạn Chợ Rã - Hồ Ba Bể - thác Đầu Đẳng) phục vụ dân sinh và khách du lịch tham quan hồ Ba Bể. Tất cả tạo thành mạng lưới giao thông liên hoàn nối từ trung tâm tỉnh Bắc Kạn đến các vùng lân cận và các huyện, xã... theo trục dọc, ngang, đường xương cá, giữ vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Cần thêm nhiều nguồn lực đầu tư

Diện mạo giao thông trên địa bàn mặc dù có sự thay đổi đáng kể, song so với quy hoạch tổng thể vẫn còn nhiều hạn chế, chưa theo kịp sự phát triển. Nguồn kinh phí đầu tư chưa đáp ứng nhu cầu thực tế của địa phương. Nhiều tuyến đường xuống cấp nghiêm trọng không thể khắc phục, ảnh hưởng lớn đến việc bảo toàn nguồn vốn đầu tư xây dựng. Tình trạng phê duyệt đầu tư một cách tràn lan, thiếu trọng điểm trong khi vốn phân bổ không đáp ứng khiến một số dự án thi công dở dang kéo dài nhiều năm như: Cải tạo nâng cấp tuyến đường tỉnh 258B nối từ huyện Ba Bể đi trung tâm huyện Pác Nặm; hệ thống thoát lũ vượt dòng, cứu hộ cứu nạn Bộc Bố - Bằng Thành (huyện Pác Nặm); dự án Xây dựng đường giao thông nông thôn các tỉnh miền núi phía Bắc;… Một số dự án mặc dù trong quy hoạch nhưng phải dừng giãn triển khai để tránh nợ đọng xây dựng cơ bản như: dự án nâng cấp, cải tạo toàn tuyến Quốc lộ 3B; tuyến Quốc lộ 279 (đoạn Km 229 - 299); nhiều đoạn tuyến chưa được chuyển thành Quốc lộ 3C do chưa đạt tiêu chuẩn…

Với quy định tại Luật Đầu tư công và nguyên tắc bố trí vốn của Kế hoạch đầu tư công trung hạn thì nguồn vốn bố trí cho các dự án trọng điểm sẽ còn rất ít. Kế hoạch công trung hạn của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 tập trung ưu tiên trả nợ các dự án đã quyết toán, dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng sau đó mới đến dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ phê duyệt, số kế hoạch vốn còn lại (nếu có) mới xem xét bố trí cho các dự án khởi công mới. Trường hợp các dự án không bố trí kế hoạch vốn hoặc bố trí kế hoạch vốn chưa đủ theo tổng mức đầu tư thì thực hiện điều chỉnh mục tiêu, quy mô dự án; hoàn thành các hạng mục chính và giãn, hoãn tiến độ đến điểm dừng kĩ thuật hợp lý… Như vậy, bài toán về vốn đầu tư cho các công trình giao thông ngày càng trở nên nan giải.

Trong giai đoạn hiện nay nguồn vốn phân bổ từ Trung ương rất hạn hẹp, trong khi đó việc huy động nguồn vốn xã hội hóa (từ doanh nghiệp, đóng góp của nhân dân) đối với tỉnh ta lại hết sức khó khăn. Với ngân sách hạn chế, Bắc Kạn cần có sự chia sẻ của các bộ, ngành và Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương nhằm cải tạo, nâng cấp mạng lưới giao thông trên địa bàn. Để gỡ nút thắt về hạ tầng giao thông, trước mắt tỉnh Bắc Kạn sẽ phải năng động và đa dạng hóa nguồn lực đầu tư, huy động từ Trung ương, từ các doanh nghiệp và tận dụng tối đa nguồn vốn nước ngoài như: vốn viện trợ, vay ưu đãi, vốn tư nhân, vốn từ các tổ chức phi chính phủ…, từ các chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội. Trong bối cảnh hiện nay, việc hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống hạ tầng giao thông vẫn đang là nhu cầu cấp thiết đối với tỉnh ta.

Kết nối giao thông cho mục tiêu phát triển

Theo Sở Giao thông Vận tải, sau 5 năm thực hiện Quy hoạch phát triển giao thông tỉnh Bắc Kạn giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, hệ thống giao thông của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, qua rà soát quy hoạch, hiện có rất nhiều vướng mắc, bất cập và không phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và quy hoạch ngành trong thời gian tới. Đơn cử như: Một số tuyến quốc lộ đã có trong quy hoạch cũ nhưng chưa hoàn thành hoặc chưa được thực hiện, chưa được phê duyệt trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 cần đưa vào giai đoạn sau năm 2020; Phạm vi quy hoạch cũ tập trung chủ yếu ở các tuyến đường tỉnh, chưa quan tâm nhiều đến việc phát triển các tuyến đường đô thị, đường chuyên dùng; Chưa hoàn thành các mục tiêu về đường giao thông nông thôn, chuyển một số tuyến đường huyện thành đường tỉnh, nâng cấp, cải tạo, mở mới các tuyến đường theo quy hoạch kết nối không gian bao quanh thành phố Bắc Kạn; Đường sắt và đường hàng không chưa triển khai theo quy hoạch năm 2012…

Đồng chí Ma Trương Thiêm- Giám đốc Sở Giao thông Vận tải cho biết: “Để đảm bảo phát triển giao thông vận tải của tỉnh phát triển kịp thời, đúng hướng, phù hợp với chủ trương, định hướng và các quy hoạch căn cứ cơ sở thì việc điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông trên địa bàn là điều cần thiết. Sở Giao thông Vận tải đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 để trình HĐND tỉnh làm cơ sở phát triển ngành giao thông vận tải”.

Giai đoạn tiếp theo, phát triển giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn sẽ hướng tới mục tiêu đảm bảo tính kết nối trong quy hoạch hạ tầng giao thông. Xây dựng quy mô cấp quốc lộ, đường tỉnh, cấp đường giao thông nông thôn đảm bảo tiêu chuẩn và đáp ứng nhu cầu giao thông, yêu cầu phát triển kinh tế trong giai đoạn đến năm 2020 và định hướng cho giai đoạn tiếp theo. Đồng thời, Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 phải đảm bảo tính đồng bộ, kết nối liên hoàn hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh với hệ thống hạ tầng giao thông của vùng và quốc gia; phải đồng bộ, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo kết nối liên các hệ thống kết cấu hạ tầng khác nhau trên địa bàn tỉnh./.

create

Lê Trang / baobackan.org.vn

Số phận hẩm hiu của người vợ trẻ bị chồng đốt xác phi tang

Số phận hẩm hiu của người vợ trẻ bị chồng đốt xác phi tang

timer17/11/2019

Không ai có thể ngờ rằng, sau vài tháng kết hôn án mạng đau lòng xảy ra. Đến lúc này, hậu sự của nạn nhân đã hoàn tất nhưng nỗi đau của người ở lại thì không thể nguôi ngoai.

Phú Thọ: Sôi nổi giao lưu các Câu lạc bộ tiếng Anh HS Tiểu học huyện Lâm Thao

Phú Thọ: Sôi nổi giao lưu các Câu lạc bộ tiếng Anh HS Tiểu học huyện Lâm Thao

timer17/11/2019

Ngày 16/11/2019, Phòng GD&ĐT huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ đã tổ chức thành công buổi 'Giao lưu các Câu lạc bộ tiếng Anh dành cho học sinh Tiểu học cấp huyện, năm học 2019 – 2020'; có 141 em học sinh đến từ 16 trường Tiểu học, TH&THCS trên địa bàn huyện Lâm Thao tự nguyện tham gia.

Tòa nhà Thành ủy 100 tỉ vừa xây đã nứt toác do gạch?

Tòa nhà Thành ủy 100 tỉ vừa xây đã nứt toác do gạch?

timer26/09/2019

Ngày 25/9, Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Bình cho biết: Liên quan đên việc tòa nhà Thành ủy Đồng Hới có tổng mức đầu tư 118 tỉ đồng, vừa mới xây đã nứt toác mà Tiền Phong phản ánh, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình, ông Hoàng Đăng Quang đã yêu cầu báo cáo, chấn chỉnh, sửa chữa và đảm bảo an toàn tuyệt đối để vận hành lâu dài, phân rõ trách nhiệm từng đơn vị liên quan.

Sáng nay, Hà Nội và TP.HCM vào top 3 thành phố ô nhiễm nhất thế giới

Sáng nay, Hà Nội và TP.HCM vào top 3 thành phố ô nhiễm nhất thế giới

timer26/09/2019

Vào 8h50 phút sáng nay, ứng dụng quan trắc không khí AirVisual xếp Hà Nội là thành phố ô nhiễm nhất thế giới, trong khi TP.HCM xếp thứ ba về mức độ ô nhiễm. Hệ thống quan trắc của Việt Nam cũng ghi nhận ô nhiễm nghiêm trọng tại hai miền Nam-Bắc.