• youtube
  • facebook

ĐH Điều dưỡng Nam Định công bố mức điểm sàn xét tuyển 2018

ĐH Điều dưỡng Nam Định vừa công bố ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển năm 2018 đối với các ngành đào tạo của trường.

ĐH Điều dưỡng Nam Định cho biết, mức điểm đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2018 đối với hệ đại học chính quy dao động từ 12-15 điểm. Mức điểm này áp dụng cho đối tượng là học sinh phổ thông thuộc khu vực 3.

Điểm sàn xét tuyển 2018 ĐH Điều dưỡng Nam Định

Điểm sàn xét tuyển 2018 ĐH Điều dưỡng Nam Định

Ngành Điều dưỡng, điểm sàn xét tuyển là 15 điểm. Ngành Hộ sinh, điểm sàn là 12 điểm.

Các tổ hợp xét tuyển vào trường bao gồm: B00, D07 và D08.

create

Phù Dao / Đời sống & Pháp lý