• youtube
  • facebook

Đề xuất hoán đổi ngày nghỉ Tết Dương lịch, nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2019

Trong dự thảo Tờ trình Thủ tướng Chính phủ, cùng với việc đề xuất nghỉ Tết Âm lịch 2019 là 9 ngày, Bộ LĐTB&XH cũng đưa ra phương án nghỉ Tết Dương lịch 2019 kéo dài 4 ngày và ngày 30/4, ngày Quốc tế lao động 1/5 nghỉ 5 ngày.

Dự thảo Tờ trình Thủ tướng Chính phủ về việc nghỉ Tết Âm lịch và hoán đổi ngày nghỉ hàng tuần vào dịp nghỉ lễ năm 2019 đối với các bộ, công chức, viên chức đã được Bộ LĐTB&XH gửi tới 12 bộ, ngành để xin ý kiến góp ý.


Căn cứ vào Điều 115 Bộ luật Lao động năm 2012 và Điều 8 Nghị định số 45/2013/NĐ-CP, Bộ LĐTB&XH đề xuất với Chính phủ 2 phương án nghỉ Tết Âm lịch năm 2019 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (NLĐ) của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.Phương án 1, nghỉ Tết Âm lịch 9 ngày liên tục theo lịch gồm “2 ngày cuối năm Mậu Tuất và 3 ngày đầu năm Kỷ Hợi” và không hoán đổi ngày nghỉ. Theo đó, công chức, viên chức nghỉ Tết Âm lịch từ thứ 7 ngày 2/2/2019 đến hết Chủ Nhật ngày 10/2/2019 (tức từ ngày 29 tháng Chạp năm Mậu Tuất đến hết ngày mùng 6 tháng Giêng năm Kỷ Hợi). Với phương án này, do ngày 29 tháng Chạp (tức ngày 2/2/2019 Dương lịch) trùng vào Chủ Nhật là ngày nghỉ hàng tuần nên công chức sẽ nghỉ bù vào ngày mùng 4 Tết Âm lịch, tức ngày 8/2/2018 Dương lịch.

Phương án 2, nghỉ 9 ngày liên tục, từ ngày 2/2/2019 đến hết ngày 10/2/2019 Dương Lịch (tức ngày 30 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng, trong đó có 1 ngày nghỉ trước Tết và 4 ngày sau Tết (phương án này thực hiện theo quy định của Luật Lao động).

Như vậy, 2 phương án trên đều có 9 ngày nghỉ Tết Âm lịch 2019 (5 ngày nghỉ Tết và 4 ngày nghỉ hàng tuần). Bộ LĐTB&XH ủng hộ nghỉ Tết Âm lịch 2019 theo phương án 1, để giảm áp lực về giao thông những ngày trước Tết.Cũng trong dự thảo Tờ trình Thủ tướng Chính phủ về việc nghỉ Tết Âm lịch và hoán đổi ngày nghỉ hàng tuần vào dịp nghỉ lễ năm 2019, Bộ LĐTB&XH xin ý kiến về nghỉ Tết Dương lịch năm 2019.

Do dịp Tết Dương Lịch đều có tình huống ngày làm việc đan xem ngày nghỉ nên Bộ LĐTB&XH đề xuất phương án công chức, viên chức đi làm thứ 7 (ngày 5/1/2019) để nghỉ ngày thứ 2 (31/12/2018). Như vậy, công chức, viên chức sẽ nghỉ liền từ thứ 7 ngày 29/12/2018 đến hết ngày thứ 3, 1/1/2019 Dương lịch, với tổng số 4 ngày nghỉ liên tục.

Với dịp nghỉ lễ Ngày thắng 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 1/5, Bộ LĐTB&XH đề xuất 2 phương án.
Phương án 1, nghỉ 2 ngày gồm thứ 3 (ngày 30/4) và thứ 4 (ngày Quốc tế Lao động 1/5). Phương án này không hoán đổi ngày nghỉ.

Phương án 2, nghỉ 5 ngày liên tục, từ 27/4/2019 đến hết ngày 1/5/2019 Dương lịch. Vì thứ 2 là ngày đi làm xen kẽ giữa các ngày nghỉ nên Bộ LĐTB&XH đề xuất nghỉ hoán đổi và đi làm bù vào ngày thứ 7 (4/5/2019 Dương lịch). Trong đó có 2 ngày nghỉ hằng tuần, 1 ngày nghỉ hoán đổi và 2 ngày nghỉ lễ.

Bộ LĐTB&XH đề nghị nghỉ dịp này theo phương án 2 vì hài hòa, phù hợp và giải quyết được 1 ngày làm việc xen kẽ giữa các ngày nghỉ. Đồng thời, số ngày nghỉ liên tục không quá dài.
Và, tuy áp dụng nghỉ hoán đổi nhưng số ngày làm việc của công chức, viên chức không thay đổi và tránh được 1 ngày làm việc xen kẽ giữa các ngày nghỉ.
Đối tượng áp dụng nghỉ hoãn đổi là những công chức, viên chức của các đơn vị có lịch nghỉ thứ 7, Chủ nhật hàng tuần. Còn những cán bộ, công chức, viên chức có lịch làm việc cả ngày thứ 7 không áp dụng nghỉ hoãn đổi nên vẫn đi làm thứ 7 cũng như ngày đang dự kiến nghỉ trong lịch hoãn đổi.

Vì vậy, thực hiện Quyết định số 127/2007/QĐ-TTg, việc tổ chức làm việc vào ngày thứ 7 hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục, hành chính phục vụ DN, người lao động và nhân dân vẫn sẽ được đảm bảo.

create

THỦY TRÚC / kinhtedothi.vn