• youtube
  • facebook

Chỉ trong 6 tháng, Bắc Ninh kỷ luật 127 Đảng viên

Trong 6 tháng đầu năm 2018, UBKT các cấp tỉnh Bắc Ninh đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy thi hành kỷ luật 5 tổ chức đảng và 127 đảng viên.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, UBKT các cấp tỉnh Bắc Ninh đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy trong việc xây dựng và thực hiện chương trình kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2018. Đã tham mưu giúp cấp ủy kiểm tra 187 tổ chức đảng và 193 đảng viên, giải quyết 1 đơn khiếu nại kỷ luật đảng.

Bên cạnh đó, UBKT các cấp kiểm tra 14 tổ chức đảng và 45 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra 232 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra; kiểm tra 55 tổ chức đảng về thu, chi ngân sách; giải quyết đơn thư tố cáo đối với 24 đảng viên. Tham mưu giúp cấp ủy và trực tiếp thi hành kỷ luật 5 tổ chức đảng và 127 đảng viên.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, UBKT các cấp tập trung vào những nội dung chính sau: Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động nắm tình hình địa bàn, nhất là những nơi có nhiều vấn đề phức tạp, bức xúc nổi cộm, những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực như đất đai, tài chính, xây dựng cơ bản, các dự án, công tác cán bộ để kịp thời phát hiện và kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; tập trung giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, phản ánh, tố cáo đúng quy định; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Nhà nước, đoàn thể xử lý đồng bộ giữa kỷ luật đảng, kỷ luật hành chính hoặc pháp luật, kỷ luật đoàn thể…

create

Trọng Đức / phapluatplus.vn