• youtube
  • facebook

Bộ GTVT muốn dừng dự án BOT: Lời khác của Bắc Kạn

Bắc Kạn tán thành dừng phương án đầu tư đoạn Chợ Mới-Bắc Kạn mà Bộ GTVT đưa ra nhưng kiến nghị vẫn tiếp tục tuyến cao tốc này.

Bộ GTVT vừa có văn bản kiến nghị Thủ tướng cho phép dừng triển khai dự án đầu tư xây dựng hoàn thiện Quốc lộ 3 mới, đoạn Hà Nội - Thái Nguyên và dự án đầu tư xây dựng đoạn Chợ Mới - Bắc Kạn theo hình thức BOT.

Theo lý giải của Bộ GTVT, đầu năm 2016, Bộ đã ký thỏa thuận giao nhà đầu tư đề xuất dự án, lập báo cáo nghiên cứu khả thi tuyến đường mới Chợ Mới - Bắc Kạn (dài khoảng 30km trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn).

Tuy nhiên, Bộ nhận thấy, tuyến đường Chợ Mới - Bắc Kạn đầu tư theo hình thức BOT không khả thi về phương án tài chính, nguồn thu phí không đủ chi phí trả lãi vay, vận hành và bảo trì.

Nếu ghép Dự án BOT đoạn Chợ Mới - Bắc Kạn vào dự án đầu tư xây dựng hoàn thiện Quốc lộ 3 mới (đoạn Hà Nội - Thái Nguyên), giúp đảm bảo phương án tài chính cho dự án, nhưng không đảm bảo công bằng cho người sử dụng dịch vụ đường bộ.

Quốc lộ 3 mới đoạn Hà Nội - Thái Nguyên được đầu tư bằng nguồn vốn ODA, đã đưa vào khai thác. Do đó, Bộ GTVT cho rằng, nếu đầu tư thêm và thu phí sẽ không phù hợp với Nghị quyết 437 ngày 21/10/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Trạm thu phí trên tuyến đường Thái Nguyên - Chợ Mới. Ảnh: Báo Đầu tư

Trạm thu phí trên tuyến đường Thái Nguyên - Chợ Mới. Ảnh: Báo Đầu tư

Ngày 29/7, trao đổi với Đất Việt, ông Ma Trương Thiêm, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bắc Kạn cho biết, tỉnh vẫn muốn tiếp tục thực hiện tuyến cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn vì đây là tuyến đường huyết mạch, tháo gỡ nút thắt của kinh tế Bắc Kạn.

"Bắc Kạn không thể nào không có tuyến đường này. Hiện đây đang là tuyến độc đạo, các nhà đầu tư lên Bắc Kạn nhìn thấy như vậy sẽ không thể hấp dẫn được họ. Chính vì thế, Bắc Kạn rất cần con đường này", Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bắc Kạn nhấn mạnh.

Cũng theo ông Ma Trương Thiêm, "sau khi Bộ GTVT có ý kiến và trình Chính phủ, Văn phòng Chính phủ đã gửi về cho tỉnh và chúng tôi có tham mưu: nhất trí dừng phương án xây dựng tuyến cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn theo hình thức BOT với lý do như Bộ GTVT đã chỉ ra, nhưng tỉnh vẫn kiến nghị với Bộ GTVT báo cáo với Chính phủ tiếp tục cho dự án đường cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn được triển khai.

Để thực hiện dự án, có mấy việc phải làm, trong đó tham mưu cho Chính phủ cho phép sử dụng vốn vay ODA với cơ chế Chính phủ bảo lãnh".

Lãnh đạo Sở GTVT tỉnh Bắc Kạn đánh giá, đề xuất của tỉnh tuy hơi trái với Bộ GTVT nhưng nó hợp lý và khách quan, đảm bảo sự phát triển của tỉnh nhà. 

Ngày 29/7, trao đổi với Đất Việt, ông Ma Trương Thiêm, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bắc Kạn cho biết, tỉnh vẫn muốn tiếp tục thực hiện tuyến cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn vì đây là tuyến đường huyết mạch, tháo gỡ nút thắt của kinh tế Bắc Kạn.

"Bắc Kạn không thể nào không có tuyến đường này. Hiện đây đang là tuyến độc đạo, các nhà đầu tư lên Bắc Kạn nhìn thấy như vậy sẽ không thể hấp dẫn được họ. Chính vì thế, Bắc Kạn rất cần con đường này", Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bắc Kạn nhấn mạnh.

Cũng theo ông Ma Trương Thiêm, "sau khi Bộ GTVT có ý kiến và trình Chính phủ, Văn phòng Chính phủ đã gửi về cho tỉnh và chúng tôi có tham mưu: nhất trí dừng phương án xây dựng tuyến cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn theo hình thức BOT với lý do như Bộ GTVT đã chỉ ra, nhưng tỉnh vẫn kiến nghị với Bộ GTVT báo cáo với Chính phủ tiếp tục cho dự án đường cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn được triển khai.

Để thực hiện dự án, có mấy việc phải làm, trong đó tham mưu cho Chính phủ cho phép sử dụng vốn vay ODA với cơ chế Chính phủ bảo lãnh".

Lãnh đạo Sở GTVT tỉnh Bắc Kạn đánh giá, đề xuất của tỉnh tuy hơi trái với Bộ GTVT nhưng nó hợp lý và khách quan, đảm bảo sự phát triển của tỉnh nhà. 

create

Minh Thái / baodatviet.vn