• youtube
  • facebook

Bắc Kạn chuyển đổi mô hình quản lý đối với 13 chợ

Theo Sở công thương Bắc Kạn, năm 2018 toàn tỉnh sẽ chuyển đổi mô hình quản lý đối với 13 chợ trên địa bàn tỉnh.

Các chợ chuyển đổi gồm: Chợ Lạng San huyện Na Rỳ, chợ Thanh Mai, chợ Cao Kỳ huyện Chợ Mới, chợ Vân Tùng huyện Ngân Sơn, chợ Nghiên Loan, chợ Công Bằng huyện Pác Nặm, chợ Phương Viên, chợ Yên Nhuận, chợ Nghĩa Tá, chợ Đại Sảo huyện Chợ Đồn, chợ Sỹ Bình, chợ Vy Hương huyện Bạch Thông và chợ Trung tâm huyện Ba Bể. Qua triển khai năm 2017 cho thấy, việc chuyển đổi mô hình quản lý chợ sang Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã quản lý gặp một số khó khăn như: địa phương có chợ chuyển đổi chưa nắm được nội dung, quy trình việc chuyển đổi, thiếu chủ động, quan tâm, trong thực hiện. Một số chợ bị thất lạc hồ sơ pháp lý do chợ được xây dựng từ khá lâu. Công tác chuyển đổi mô hình quản lý, khai thác và kinh doanh chợ là nhiệm vụ mới nên các địa phương còn lúng túng trong quá trình thực hiện, đặc biệt trong công tác định giá tài sản chợ, chuyển giao tài sản chợ, đấu thầu lựa chọn đơn vị quản lý, khai thác và kinh doanh chợ./.

create

Thu Giang / backantv.vn