• youtube
  • facebook

Bắc Kạn: Cho phép bán đấu giá gỗ quý hiếm nhóm gỗ IIA

Sau một thời gian tỉnh Bắc Kạn tạm dừng việc bán đấu giá gỗ quý hiếm nhóm IIA. Mới đây, tỉnh đã có Quyết định phê duyệt phương an xử lý nhóm gỗ IIA đã thu được do khai thác, vận chuyển trái phép đang lưu giữ tại các đơn vị Kiểm lâm trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Văn bản số 3300/UBND-KT ngày 08/8/2016 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc không tổ chức bán đấu giá đối với số gỗ bị tịch thu của các tổ chức, cá nhân do khai thác, mua bán, vận chuyển trái pháp luật. Việc không tổ chức bán đấu giá nhóm gỗ IIA trong thời gian qua đã góp phần phát huy hiệu quả trong công tác quản lý bảo vệ rừng và quản lý lâm sản trên địa bàn tỉnh các đối tượng vi phạm không có hồ sơ để quay vòng và lợi dụng hồ sơ để đưa nhóm gỗ IIA từ khai thác trái phép vào các cơ sở kinh doanh, chế biến lâm sản để hoạt động, qua đó công tác quản lý bảo vệ rừng đã từng bước đi vào ổn định.

Bên cạnh những hiệu quả đạt được, việc không tổ chức bán đấu giá gỗ nhóm IIA sau khi đã xử lý tịch thu cũng đã gây ra rất nhiều khó khăn cho lực lượng Kiểm lâm trong việc quản lý, bảo quản tang vật do không có nhà kho để quản lý, bảo quản tang vật vi phạm, không đảm bảo an toàn. Lực lượng kiểm lâm phải thương xuyên phân công, cắt cử cán bộ trong coi, bảo quản tài sản nhóm IIA sau tịch thu, ảnh hưởng đến hoạt động chuyên môn của các Trạm kiêm lâm và  Kiểm lâm viên phụ trách địa bàn. Việc không thực hiện tổ chức bán đấu giá nhóm gỗ IIA thì các đơn vị Kiểm lâm sẽ chưa được thanh toán kinh phí đã ứng để chi trả công thuê bốc vác, vận chuyển, thu hồi tang vật vi phạm, các đơn vị Hạt kiểm lâm thiếu nguồn kinh phí để duy trì hoạt động. Đặc biệt, gỗ nhóm IIA sau xử lý tịch thu nếu để quả lâu sẽ làm suy giảm chất lượng, giá trị của gỗ từ đó gây lãng phí tài sản của Nhà nước. Việc bán đấu giá gỗ nhóm IIA góp phần tăng thu ngân sách Nhà nước.

Tỉnh Bắc Kạn đã phê duyệt phương án cho phép đấu giá gỗ nhóm IIA

Tỉnh Bắc Kạn đã phê duyệt phương án cho phép đấu giá gỗ nhóm IIA

Hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh có tổng khối lượng gỗ nhóm IIA đang quản lý tại các đơn vị kiểm lâm tính đến ngày 30/9/2017 là trên 155m3 (trong đó gỗ tròn là trên 52m3, gỗ xẻ là 97m3, gỗ dạng thớt gần 6m3). Hiện toàn bộ khối lượng gỗ nhóm IIA đã xử lý tịch thu đang được quản lý, bảo vệ tại 38 đơn vị gồm 08 Hạt Kiểm lâm huyện, thành phố; 02 Khu Bảo tồn và 01 Vườn Quốc gia, 02 Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR và 25 đơn vị Trạm, Tổ chốt kiểm lâm.

Tại nhiều cuộc làm việc với các địa phương, đơn vị về vấn đề xử lý tang vật tịch thu gỗ nhóm IIA, đồng chí Lý Thái Hải – Chủ tịch UBND tỉnh đã khẳng định tính cần thiết sớm phải triển khai cho phép đấu giá gỗ nhóm IIA từ chính phản ánh của các cơ sở, địa phương. Đồng chí yêu các các ngành chức năng cần phải có sự phối hợp, tăng cường công tác quản lý, không để xảy ra tình lợi dụng đấu giá để vận chuyển và hợp thức hóa một số gỗ trái phép ngoài thị trường...

Việc bán đấu giá gỗ nhóm IIA sẽ được các đơn vị có tài sản đấu giá tổ chức phân loại gỗ nhóm IIA thành 04 loại để làm cơ sở xác định giá khởi điểm cho lô tài sản đấu giá. Theo đó gỗ nhóm IIA có quy cách dạng thớt được phân thành 01 loại; nhóm có hình thù phức tạp được phân thành 01 loại; nhóm có quy cách dạng đầu mẩu, ngắn được phân định 01 loại; nhóm có quy cách là gỗ tròn, gỗ xẻ có chất lượng tốt được phân thành 01 loại.

Địa địa và phương thức đấu giá tài sản sẽ được thực hiện tài 13 điểm là các Hạt Kiểm lâm, các Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR và tại Vườn Quốc gia Ba Bể và các Ban quản lý rừng đặc dụng, mỗi đơn vị có gỗ nhóm IIA đã xử lý tịch thu do khai thác, vận chuyển trái phép đang quản lý, bảo quản tại các đơn vị sẽ chỉ thực hiện bán đấu giá tài sản 01 lần cho toàn bộ lô gỗ nhóm IIA. Điều kiện các tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá nhóm gỗ IIA là các tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá phải có phương án sử dụng gỗ IIA sau khi trung đấu giá... thời gian thực hiện đấu giá sẽ tiến hành trong tháng 12/2017./.

create

Duy Khánh / baobackan.org.vn