• youtube
  • facebook

Bắc Kạn: Chấm dứt việc sử dụng lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn trong cơ quan hành chính

Nhằm khắc phục những hạn chế còn tồn tại theo Kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Nội vụ, tỉnh Bắc Kạn chủ trương: Kể từ ngày 16/3/2018, sẽ chấm dứt việc ký và sử dụng lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan, đơn vị hành chính bao gồm cả 42 lao động hợp đồng đã nêu trong Kết luận thanh tra.

Theo kết luận thanh tra số 36/KL-TTBNV ngày 19/1/2018 của Thanh tra Bộ Nội vụ, công tác quản lý biên chế, tuyển dụng công chức, nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý, số lượng cấp phó và quản lý hồ sơ công chức trong các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh được thực hiện thường xuyên, khách quan, công khai, minh bạch và cơ bản thực hiện theo đúng quy định pháp luật. 

Tuy nhiên, quá trình tổ chức thực hiện còn một số tồn tại, hạn chế như: UBND tỉnh quy định thêm điều kiện dự tuyển đối với người không có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bắc Kạn; Sở Nội vụ ban hành thông báo tuyển dụng công chức là không đúng thẩm quyền; Thông báo tuyển dụng công chức không quy định đầy đủ điều kiện về văn bằng, chứng chỉ trong hồ sơ dự tuyển, không thông báo về thời gian và địa điểm xét tuyển; Hội đồng xét tuyển quyết định lựa chọn công chức áp dụng phương pháp tính điểm đối với một số thí sinh đào tạo theo hệ thống tín chỉ không đúng với quy định tại Kế hoạch tuyển dụng của UBND tỉnh; Tại thời điểm thanh tra, một số hồ sơ công chức không có chứng chỉ quản lý nhà nước chương trình chuyên viên, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học...

Đặc biệt, việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với công chức lãnh đạo, quản lý, Thanh tra Bộ Nội vụ kết luận, có 55 công chức được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý còn thiếu một hoặc một số điều kiện, tiêu chuẩn về trình độ lý luận chính trị, chứng chỉ quản lý nhà nước, chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học và có 02 công chức lãnh đạo, quản lý đang giữ ngạch cán sự. Bên cạnh đó, một số trình tự bổ nhiệm chưa được phản ánh bằng văn bản lưu trong hồ sơ bổ nhiệm; Thời điểm làm quy trình và ban hành quyết định bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ của nhiều trường hợp chậm so với quy định, có 06 công chức tại thời điểm ban hành quyết định bổ nhiệm lại công chức không còn đủ 05 năm công tác là đến tuổi nghỉ hưu nhưng trong quyết định bổ nhiệm lại không ghi cụ thể thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Chủ tịch tỉnh Bắc Kạn Lý Thái Hải

Chủ tịch tỉnh Bắc Kạn Lý Thái Hải

Kết luận thanh tra còn cho thấy, đến thời điểm ngày 30/6/2017, các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh còn sử dụng 42 lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính nhà nước. Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo rà soát, bãi bỏ, hủy bỏ và thu hồi các quyết định về công tác cán bộ không đúng, không phù hợp, có sai phạm về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình tuyển dụng công chức, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo cơ quan chính quyền các cấp từ tháng 6/2012 đến nay....

Để khắc phục những hạn chế còn tồn tại theo Kết luận thanh tra, Chủ tịch UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về công tác quản lý biên chế, tuyển dụng, nâng bậc lương trước thời hạn... Bãi bỏ, hủy bỏ và thu hồi các quy định, quyết định có nội dung không đúng, không phù hợp, có sai phạm về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình tuyển dụng công chức, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo cơ quan chính quyền các cấp từ tháng 6/2012 đến nay. Đồng thời, tổ chức rà soát, cập nhật, bổ sung thường xuyên hồ sơ công chức, đặc biệt là văn bằng, chứng chỉ đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh, tiêu chuẩn ngạch công chức...

Đối với việc quản lý và sử dụng biên chế, chấm dứt việc ký và sử dụng lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan, đơn vị hành chính bao gồm cả 42 lao động hợp đồng đã nêu trong Kết luận thanh tra, kể từ 16/3. Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra những hạn chế, tồn tại trong giai đoạn thanh tra để có hình thức xử lí phù hợp. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lí công chức để phát hiện vướng mắc, hạn chế và có biện pháp chấn chỉnh, khắp phục kịp thời.

Ngày 9/2/2018, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn cũng đã ra văn bản hủy bỏ quyết định tiếp nhận công chức không qua thi tuyển đối với ông Trần Xuân Đạt, công chức Kiểm lâm, Chi cục Kiểm lâm Bắc Kạn thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT. Hiện, Sở Nội vụ cũng đã có văn bản yêu cầu các cơ quan, ban, ngành trong tỉnh rà soát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức.

create

Thành Vinh / congluan.vn