• youtube
  • facebook

Ba Bể đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Trong những năm qua, việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở Ba Bể được lồng ghép với các cuộc vận động, phong trào thi đua khác nên đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của nhân dân, thu được kết quả tốt. Qua đó, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn.

Trong quá trình thực hiện, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” luôn được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, sự chủ động của các ban, ngành, đoàn thể và sự đồng thuận cao của nhân dân, nên phong trào ngày càng được lan tỏa và phát triển. Việc lồng ghép các nội dung của phong trào với các cuộc vận động, các phong trào thi đua khác đã và đang là các giải pháp quan trọng trong việc nâng cao chất lượng thực hiện, làm mới và hiệu quả của phong trào.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện và cấp xã đã xây dựng các chỉ tiêu cụ thể về gia đình văn hóa, thôn, bản văn hóa phù hợp với điều kiện thực tế; lồng ghép nội dung của phong trào với các chương trình xóa đói, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới… nên việc thực hiện được thuận lợi và đạt kết quả tốt.

Thực hiện phong trào

Thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa , hoạt động văn hóa, văn nghệ trên địa bàn huyện Ba Bể không ngừng được đẩy mạnh. (Trong ảnh: Lớp học hát then, đàn tính do Câu lạc bộ hát then, đàn tính Trung Trực ở xã Bành Trạch tổ chức).

Hoạt động của Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các cấp tiếp tục được kiện toàn, củng cố và đẩy mạnh, đã phát huy vai trò và trách nhiệm trong công tác chỉ đạo và phối hợp thực hiện. Các chương trình, kế hoạch kinh tế - xã hội, các nhiệm vụ trọng tâm hằng năm của huyện và các xã, thị trấn được lồng ghép vào 5 nội dung chính của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, được triển khai thực hiện đến tận cơ sở đã thúc đẩy hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của từng địa phương và đơn vị.

Một trong những điểm nhấn của phong trào này là việc phát động, làm điểm xây dựng đời sống văn hóa và chủ trương trước tiên phải có đời sống kinh tế ổn định. Trong quá trình triển khai, các địa phương đều đặc biệt quan tâm đến phát triển kinh tế hộ, xây dựng cơ sở hạ tầng và bảo đảm cảnh quan môi trường, an ninh trật tự. Vận dụng linh hoạt lồng ghép với các nội dung tiêu chí xây dựng nông thôn mới để thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Với chức năng, nhiệm vụ của mình, Phòng Văn hóa - Thông tin huyện đã tích cực tham mưu, hướng dẫn việc tổ chức đăng ký cam kết phấn đấu thực hiện các danh hiệu văn hóa ngay từ những ngày đầu năm. Phối hợp khảo sát, xây dựng mô hình phòng, chống bạo lực gia đình tại xã Hà Hiệu; phối hợp với Phòng Truyên truyền cổ động và triển lãm (Trung tâm Văn hóa tỉnh) khảo sát, chọn xã Chu Hương xây dựng đội văn nghệ tuyên truyền cổ động cơ sở; phối hợp Phòng Xây dựng nếp sống gia đình (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cho xã Hà Hiệu, Cao Trĩ, Khang Ninh, Địa Linh... Ủy ban MTTQ và các ngành thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các nội dung của phong trào.

Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội đã có nhiều chuyển biến rõ nét theo hướng tránh phô trương hình thức, giảm bớt các thủ tục rườm rà đã từng bước hạn chế và đẩy lùi những hiện tượng tiêu cực, lạc hậu trong xã hội. Các hoạt động văn nghệ, thể thao được phát triển từ cơ sở đã khích lệ tinh thần cho người dân vùng sâu, vùng xa. Đặc biệt, thực hiện lồng ghép các chương trình xây dựng nông thôn mới vào việc xây dựng đời sống văn hóa đã xuất hiện nhiều tấm gương phát triển kinh tế hiệu quả, đóng góp tích cực vào công tác xóa đói, giảm nghèo ở địa phương.

Kết quả bình xét năm 2017, toàn huyện có 117/206 thôn bản, tiểu khu được công nhận đạt danh hiệu văn hóa; 97/109 đơn vị đạt danh hiệu văn hóa và 9.869/11.772 hộ đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa".

Nhằm phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện sẽ tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung của phong trào. Đưa mục tiêu thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” vào nghị quyết của các cấp ủy, kế hoạch của các cấp chính quyền để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Phát huy vai trò nòng cốt của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức quần chúng trong quá trình thực hiện. Tập trung thực hiện công tác bình xét danh hiệu văn hóa bảo đảm nghiêm túc, khách quan, công bằng. Các ngành, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện bảo đảm phù hợp với tình hình phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương. Đồng thời, chú trọng xây dựng, phổ biến và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến, giữ vững và phát huy các danh hiệu văn hóa… góp phần nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho người dân./.

create

Hoàng Vũ / baobackan.org.vn

Số phận hẩm hiu của người vợ trẻ bị chồng đốt xác phi tang

Số phận hẩm hiu của người vợ trẻ bị chồng đốt xác phi tang

timer17/11/2019

Không ai có thể ngờ rằng, sau vài tháng kết hôn án mạng đau lòng xảy ra. Đến lúc này, hậu sự của nạn nhân đã hoàn tất nhưng nỗi đau của người ở lại thì không thể nguôi ngoai.

Phú Thọ: Sôi nổi giao lưu các Câu lạc bộ tiếng Anh HS Tiểu học huyện Lâm Thao

Phú Thọ: Sôi nổi giao lưu các Câu lạc bộ tiếng Anh HS Tiểu học huyện Lâm Thao

timer17/11/2019

Ngày 16/11/2019, Phòng GD&ĐT huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ đã tổ chức thành công buổi 'Giao lưu các Câu lạc bộ tiếng Anh dành cho học sinh Tiểu học cấp huyện, năm học 2019 – 2020'; có 141 em học sinh đến từ 16 trường Tiểu học, TH&THCS trên địa bàn huyện Lâm Thao tự nguyện tham gia.

Tòa nhà Thành ủy 100 tỉ vừa xây đã nứt toác do gạch?

Tòa nhà Thành ủy 100 tỉ vừa xây đã nứt toác do gạch?

timer26/09/2019

Ngày 25/9, Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Bình cho biết: Liên quan đên việc tòa nhà Thành ủy Đồng Hới có tổng mức đầu tư 118 tỉ đồng, vừa mới xây đã nứt toác mà Tiền Phong phản ánh, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình, ông Hoàng Đăng Quang đã yêu cầu báo cáo, chấn chỉnh, sửa chữa và đảm bảo an toàn tuyệt đối để vận hành lâu dài, phân rõ trách nhiệm từng đơn vị liên quan.

Sáng nay, Hà Nội và TP.HCM vào top 3 thành phố ô nhiễm nhất thế giới

Sáng nay, Hà Nội và TP.HCM vào top 3 thành phố ô nhiễm nhất thế giới

timer26/09/2019

Vào 8h50 phút sáng nay, ứng dụng quan trắc không khí AirVisual xếp Hà Nội là thành phố ô nhiễm nhất thế giới, trong khi TP.HCM xếp thứ ba về mức độ ô nhiễm. Hệ thống quan trắc của Việt Nam cũng ghi nhận ô nhiễm nghiêm trọng tại hai miền Nam-Bắc.