• youtube
  • facebook

Tổng đàn dê trên địa bàn huyện Pác Nặm tăng cao

Những năm gần đây, mô hình nuôi dê lấy thịt ở Pác Nặm đang được nhân rộng và trở thành mô hình sản xuất bền vững ở quy mô gia đình, mở ra triển vọng thoát nghèo cho người dân địa phương.năm thì sẽ được tính ra sao?

Qua thống kê, đến thời điểm này tổng đàn dê trên địa bàn huyện Pác Nặm đã có gần 3.800 con, đạt hơn 101% so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra. 

Chăn nuôi dê tại huyện Pác Nặm

Chăn nuôi dê tại huyện Pác Nặm

Trong khi chăn nuôi trâu, bò đang gặp khó khăn về nguồn vốn, điều kiện chăn thả..., thì mô hình nuôi dê lấy thịt là lựa chọn phù hợp, mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp bà con nông dân, nhất là những hộ nghèo có điều kiện thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Để tăng số lượng dê, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền và ngành chức năng huyện Pác Nặm sẽ tiếp tục tuyên truyền, tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học kĩ thuật về chăn nuôi dê; quy hoạch vùng chăn thả dê kết hợp trồng cỏ để làm nguồn thức ăn cho dê; chủ động phòng, chống dịch bệnh nhằm đảm bảo cho đàn dê sinh trưởng và phát triển; tạo mọi điều kiện cho người dân tiếp cận với nguồn vốn vay và con giống để phát triển chăn nuôi.

create

Nhật Huân / backantv.vn