• youtube
  • facebook

Pác Nặm: Trợ cấp 35 tấn gạo cho người dân

Nhằm giúp người dân không bị thiếu gạo ăn trong mùa giáp hạt, huyện Pác Nặm vừa thực hiện cấp trên 35 tấn gạo cứu đói cho người dân ở các xã trên địa bàn toàn huyện.

Đợt cấp gạo giáp hạt này, huyện Pác Nặm có trên 300 hộ dân với hơn 1.300 nhân khẩu được hỗ trợ gạo cứu đói với định mức 15kg/ 1nhân khẩu/tháng, trong thời gian từ  1 đến 3 tháng. Ngay sau có gạo, phòng LĐTB& XH huyện Pác Nặm đã phối hợp với UBND các xã thực hiện cấp phát ngay gạo cứu đói cho người dân.

Để việc cấp phát đảm bảo công bằng, chính xác, đúng đối tượng, các xã đã tiến hành cấp phát gạo trực tiếp cho từng hộ, có xác nhận của chủ hộ. Trường hợp nhận thay phải ký và ghi rõ họ tên người nhận. Việc cấp phát gạo đến tận tay người dân được chính quyền các xã thực hiện nghiêm túc và kịp thời.

Người dân xã Cao Tân nhận gạp cứu đói giáp hạt tại UBND xã

Đây là một trong những hoạt động nhằm thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đến đồng bào cao còn gặp nhiều khó khăn, động viên khích lệ, giúp bà con phần nào giảm bớt khó khăn trong những ngày chờ đến vụ thu hoạch sắp tới.

create

Văn Lạ / baobackan.org.vn