• youtube
  • facebook

Ngân Sơn hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo

Đến hết năm 2016, huyện Ngân Sơn còn có 50,96% hộ nghèo và 10,87% hộ cận nghèo. Với con số này, huyện Ngân Sơn đang trở thành một trong những địa phương có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất tỉnh Bắc Kạn. Để thực hiện công tác giảm nghèo bền vững, huyện Ngân Sơn đang tăng cường chỉ đạo cán bộ bám sát cơ sở, hỗ trợ hộ nghèo. Đây đang là cách làm thiết thực giúp hộ nghèo, cận nghèo có điểm tựa vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Xã Cốc Đán là một trong những xã có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất tại huyện Ngân Sơn. Thực hiện chủ trương hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo phát triển kinh tế gia đình, thời gian qua các tổ chức đoàn thể của xã đều được giao nhiệm vụ bám sát các hộ còn khó khăn để hỗ trợ, định hướng phát triển kinh tế. Việc phân công cán bộ xuống cơ sở theo cách “cầm tay chỉ việc” đã giúp nhiều hộ nghèo ở Cốc Đán có đời sống khấm khá hơn. Chị Nguyễn Thị Quế - Người dân thôn Nà Ngàn, xã Cốc Đán, huyện Ngân Sơn cho biết: Nhờ sự tuyên truyền của cán bộ, hướng dẫn gia đình làm ăn, nên giờ kinh tế của gia đình đã được cải thiện, cuộc sống không còn khó khăn như trước.

Bám sát hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo đang là chủ trương được huyện Ngân Sơn tập trung triển khai thực hiện. Theo đó cán bộ thuộc các tổ chức đoàn thể, cán bộ chính quyền xã đều sâu sát với từng hộ dân để tuyên truyền, hướng dẫn bà con phát riển sản xuất. Họ tranh thủ thời gian buổi trưa hay buổi chiều sau giờ làm việc, đến nhà dân để hướng dẫn hoặc có thể làm thay cho đến khi người dân làm đúng kỹ thuật canh tác. Ông Lương Văn Luận - Chủ tịch UBND xã Đức Vân, huyện Ngân Sơn cho biết: Cán bộ ở địa phương là trực tiếp đi đến tuyên truyền, vận động từng hộ. Ví dụ như ở thôn  Ban Chang, ruộng đất thì có nhưng người dân có tư tưởng lười lao động, đến mùa vụ thì cán bộ địa phương đến vận động hướng dẫn cách thức làm cho họ, động viên họ hăng say lao động.

Cán bộ xuống cơ sở theo cách “cầm tay chỉ việc” đã giúp nhiều hộ nghèo ở Ngân Sơn có đời sống khấm khá hơn

Cán bộ xuống cơ sở theo cách “cầm tay chỉ việc” đã giúp nhiều hộ nghèo ở Ngân Sơn có đời sống khấm khá hơn
 

Nhờ gần gũi với dân nên đến nay nhiều hộ gia đình đã thay đổi tư duy trong cách thức lao động sản xuất. Cùng với đó, hộ nghèo, cận nghèo đã mạnh dạn đổi mới cách làm ăn, biết tiếp thu, học hỏi cái mới, cái tiến bộ, biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện đất đai. Tại huyện Ngân Sơn đã xuất hiện nhiều mô hình hỗ trợ thoát nghèo hiệu quả như: hỗ trợ hộ nghèo ở Bản Chang xã Đức Vân, hỗ trợ hộ nghèo nuôi trâu bò vỗ béo ở thôn Củm Nhá, Khuổi Luông xã Lãng Ngâm, chăn nuôi trâu bò ở Lũng Lịa , thị trấn Nà Phặc… Ông Dương Thanh Sơn, Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Ngân Sơn cho biết: Thực hiện chương trình thoát nghèo bằng cách cầm tay chỉ việc là rất cần thiết, bởi vì chính người nghèo đã thiếu vật chất thì nghèo về  kiên thức, trình độ, vì vậy Đảng, chính quyền và người có trách nhiệm hướng dẫn họ, cầm tay chỉ việc để họ thay đổi cách sống đảm bảo những mức tiêu chí thiếu hụt theo tiêu chuẩn thì rất cần thiết.

Kết quả công tác điều tra xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo theo phương pháp tiếp cận  đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020 tại huyện Ngân Sơn cho thấy, thời gian tới công tác giảm nghèo ở huyện vùng cao này còn nhiều thách thức. Tuy nhiên với sự vào cuộc của chính quyền địa phương, đặc biệt các cán bộ sát sao, gần dân “ cầm tay chỉ việc” với từng hộ nghèo sẽ góp phần giúp địa phương này giảm nghèo nhanh và  bền vững./.

create

Minh Tấm / backantv.vn