• youtube
  • facebook

Huyện Bạch Thông cấp gần 8,7 tấn gạo cho học sinh dân tộc thiểu số nghèo

Phòng giáo dục và đào tạo huyện Bạch Thông vừa tổ chức cấp gần 8,7 tấn gạo hỗ trợ cho học sinh tại các trường có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Trong đợt cấp gạo mới đây nhất, toàn huyện có 142 em học sinh các trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Phổ thông cơ sở tại 5 xã vùng khó khăn của huyện là Cao Sơn, Sỹ Bình, Vũ Muộn, Đôn Phong và Mỹ Thanh được hỗ trợ gạo.

Xe cấp gạo về các điểm trường

Xe cấp gạo về các điểm trường

 Mỗi em được hỗ trợ 15 kg/tháng. Việc cấp, phát gạo hỗ trợ các em học sinh vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn trong những năm qua theo Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đã hạn chế học sinh bỏ học, tạo động lực để các em học sinh nghèo trên địa bàn huyện vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập.

create

Thanh Tuyền / backantv.vn