• youtube
  • facebook
Báo động tình trạng sinh con tại nhà ở Pác Nặm

Báo động tình trạng sinh con tại nhà ở Pác Nặm

timer29/03/2017

Mặc dù ngành y tế và các cấp chính quyền địa phương đã nỗ lực tuyên truyền, vận động, thế nhưng ở huyện Pác Nặm, tỷ lệ người dân sinh con tại nhà vẫn chiếm từ 30 đến 40%. Hậu quả là đã có nhiều trường hợp đáng tiếc đã xảy ra...

Pác Nặm thoát nghèo nhờ xuất khẩu lao động

Pác Nặm thoát nghèo nhờ xuất khẩu lao động

timer29/03/2017

Nhận thấy trong những năm qua, xuất khẩu lao động chính là cơ hội để người dân thoát nghèo nhanh và bền vững, do đó, huyện Pác Nặm đã luôn quan tâm đến công tác này, nhằm giúp bà con cải thiện cuộc sống.

Huyện Bạch Thông cấp gần 8,7 tấn gạo cho học sinh dân tộc thiểu số nghèo

Huyện Bạch Thông cấp gần 8,7 tấn gạo cho học sinh dân tộc thiểu số nghèo

timer27/03/2017

Phòng giáo dục và đào tạo huyện Bạch Thông vừa tổ chức cấp gần 8,7 tấn gạo hỗ trợ cho học sinh tại các trường có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tổng đàn dê trên địa bàn huyện Pác Nặm tăng cao

Tổng đàn dê trên địa bàn huyện Pác Nặm tăng cao

timer24/03/2017

Những năm gần đây, mô hình nuôi dê lấy thịt ở Pác Nặm đang được nhân rộng và trở thành mô hình sản xuất bền vững ở quy mô gia đình, mở ra triển vọng thoát nghèo cho người dân địa phương.năm thì sẽ được tính ra sao?